Πρόσθεσε περισσότερη καρδιά στη ζωή σου

Τι......

Το WeAddHeart είναι ένα ανερχόμενο κίνημα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνδεθούν με την καρδιά τους και τις καρδιές των άλλων, να ζήσουν με μεγαλύτερη πληρότητα μέσα από την καρδιά και να προσθέσουν περισσότερη καρδιά στον κόσμο.

Άνοιξε την καρδιά σου, άνοιξε το μυαλό σου

Γιατί......

Το WeAddHeart είναι ένα τρόπος να βελτιώσεις το επίπεδο της υγείας και της ευτυχίας σου και να συναντηθείς εγκάρδια με άλλους. Είναι επίσης ένας πρακτικός τρόπος να παίξεις το ρόλο σου στην εξύψωση της συλλογικής συνείδησης με στόχο τη δημιουργία περισσότερης δικαιοσύνης, κατανόησης και ειρήνης στον κόσμο. 

Βίωσε εγκάρδια φροντίδα και συμπόνοια

Πως......

Κάθε μήνα, ομάδες συνέρχονται για να εξασκήσουν απλές αλλά ισχυρές τεχνικές διαλογισμού που επικτεντρώνονται στην καρδιά. Οι διαλογισμοί περιλαμβάνουν  τη βίωση εγκάρδιων συναισθημάτων όπως νοιάξιμο, ευγνωμοσύνη και συμπόνοια για τον εαυτό σου και τους άλλους.